Angst overwinnen in veilige vr-omgeving

Virtuele omgevingen blijken een ideale omgeving om mensen te helpen bij het overwinnen of leren omgaan met allerlei angsten die hen hinderen in het dagelijks leven.

“Laatst hebben we een patiënte met een psychose twee weken lang in een lege supermarkt boodschappen laten doen. Zo konden we haar stapje voor stapje leren omgaan met haar achterdocht en angst”, vertelt assistent professor Wim Veling van de Rijksuniversiteit Groningen. De therapie die hij beschrijft vond niet plaats in de echte wereld, maar in virtual reality (vr). “In het echt had ze zoiets nooit gedurfd. En waarschijnlijk hadden we ook geen supermarkt bereid gevonden twee weken lang dicht te gaan voor therapiesessies.”

Lees verder